Home Këshilla 5 Fakte për pH që Çdo Femër Duhet T’i Dijë

5 Fakte për pH që Çdo Femër Duhet T’i Dijë

by admin

Çfarë është pH?
pH është një matje e aciditetit në një shkallë nga 0 në 14. Na tregon se sa acidike apo alkaline është një substance. Një pH 7 është neutrale. Vlerat nën 7 tregojnë aciditet dhe ngritet kur numrat zbresin – duke e bërë 0 vlerën më acidike. Vlerat mbi 7 tregojnë alkalinet dhe ngritet derisa numrat ngriten – duke e bërë 14 numrin me më së shumti alkaline. 

2. Çfarë është niveli pH i lëkurës? 

pH e lëkurës është pak nën 5, që është pak acidike.   

3. Çfarë ndodh nëse pH niveli është jashtë normales? 
Nëse pH e lëkurës është rritur shumë apo ka rënë shumë, mund të shkatërrojë balancin e shëndetshëm të lëkurës dhe mikrobiomën natyrale (mikroorganizmat që janë prezente në mënyrë natyrale në lëkurë për të ndihmuar në mbrojtjen e saj). Kjo mund të rezultojë në prishjen e balancit të shëndetshëm të lëkurës dhe potencialisht humbjen e mekanizmave natyralë mbrojtës të saj. 

4. A janë pH nivelet ndryshe për zona të ndryshme të trupit?
Po. pH e zones intime të femrave është më e ulët – afërsisht 3.5-4.5. Njësoj si me pjesën tjetër të lëkurës, nëse pH e zones intime është e pabalancuar lëkura mund të humbë mekanizmat e saj natyralë mbrojtës. Kur mbrojtja e lëkurës zvogëlohet, mund të çojë në irritim potencial apo sensitivitet. 

 5. Çfarë mund të bëj për të siguruar se pH niveli është I balancuar? 
Është shumë e rëndësishme të përdorni produkte që e mirëmbajnë pH e lëkurës, duke përdorur produkte organike të cilat nuk e shkatërrojnë pH.

Related Articles

Leave a Comment

error: Content is protected !!